June 7, 2017

Orientering på nätet

Orientering ute i naturen, eller i städer med för den delen, är en helt annan sak än orientering i den virtuella världen. Där kallas orientering för SEO, vilket är en förkortning för Search Engine Optimization. Jag har blivit varse detta när jag försökt bygga mitt eget varumärke, vilket har visat sig vara mycket snårigare än jag ens kunde ana.

En helt annan sak

Jag hade en uppfattning från början om att detta var något som jag själv, med enkelhet skulle kunna fixa. Jag gillar grafik så jag gjorde en liten logga, valde ut färger som skulle gå som en röd tråd i allt webbmaterial osv. Men sen tog det snart stopp. Ju mer jag läste om webbmarknadsföring och SEO, desto mer insåg jag att jag var ute på mycket djupt vatten. Att orientera på land följer en logik som går att se och ta på medan webborientering är mycket mer analytiskt.

Proffs är alltid proffs

Jag gav upp efter ett tag och kontaktade en webbyrå i Jönköping som en vän rekommenderade. Vi började med att snacka om vad jag har för ambitioner och sedan bestämdes det fort att det första steget var att skapa en grafisk profil. Jag visade upp de grejer jag själv åstadkommit, dvs. en logga och några färgval, och det var åtminstone en utgångspunkt som uppskattades. Därefter kastade jag in handduken och överlät ansvaret åt genierna på Tross.

Det jag har fått se än så länge gör mig mycket hoppfull. Jag hittar nog fram till slut, även i den virtuella världen!